NGÀNH KỸ THUẬT

Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Vietnam) tại Hải Phòng THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  (21/06/2017)

#1114 Cong ty TNHH Kein Hing Muramoto (Vietnam) tai Hai Phong THONG BAO TUYEN DUNG Thoi gian phong van: 08h30 ngay 30/06/2017 (Thu 6) Dia diem: Tang 5 / nha C1 / DH Hang hai VN, 484 Lach Tray, Hai Phong  Thanh phan tuyen: tat ca cac ban theo nganh...

Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Đông Á tuyển dụng (10/05/2017)

#1056 - 27.4.2017 Cong ty Co phan Cong nghiep tau thuy Dong A la Doanh nghiep lon chuyen san xuat kinh doanh trong linh vuc dong moi va sua chua tau thuy, ket cau thep. Dia chi: An Duong, Hai Phong. Nay Cong ty chung toi can tuyen dung nhan su lam...

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh (11/04/2017)

SERVEONE is a LG Affiliated Company P1 Dong, LG Lot, Trang Due Industrial zone, An Duong district, Dinh Vu - Cat Hai Economic zone, Haiphong City, Vietnam Tuyen dung cac vi tri sau: Nhan vien XNK, Nhan vien kiem soat giao hang, Nhan vien kinh doanh...

SITC ĐÌNH VŨ TUYỂN DỤNG THÁNG 3.2017 (23/03/2017)

Hien tai cong ty chung toi dang co nhu cau tuyen nhan vien cac vi tri Nhan vien IT ( chuyen phan mem),Nhan vien thong tin kho CFS, Nhan vien tally ( kiem dem) kho: lam viec ban thoi gian, Nhan vien ke toan chuyen kho vat tu

SIN CHI Việt Nam tuyển KỸ SƯ (23/03/2017)

Hoat dong san xuat chinh cua cong ty: San xuat cac loai dung cu nha bep,san xuat may lap rap cac loai may lam keo,linh kien o to,linh kien dien tu,cac san pham dung cu gia dinh bang hop kim nhom,hop kim kem.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN