NGÀNH KỸ THUẬT

CTY TNHH CÔNG TRÌNH LONG RIVER - FORMUSA TUYỂN DỤNG (29/03/2018)

CTY TNHH CONG TRINH LONG RIVER - FORMUSA TUYEN DUNG  ----------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH TUYỂN TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (29/03/2018)

CONG TY CO PHAN DAU TU VA DIA OC PHU THINH TUYEN TRO LY TONG GIAM DOC 1. Thong tin chung: - Vi tri: Tro ly Tong Giam doc - Thoi gian lam viec: Theo quy dinh Cong ty - Bo phan quan ly: Phong Hanh chinh nhan su

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI Miyagi - NHẬT BẢN 2018 (27/03/2018)

  TUYEN DUNG KY SU CO KHI LAM VIEC TAI Miyagi - NHAT BAN 2018   Thong tin chuong trinh nhu sau:  1- dia diem lam viec Miyagi 2- nganh nghe: co khi che tao  3- yeu cau: co chuyen nganh co khi, ky thuat, co the di duoc 5 nam va chuyen doi visa thanh...

TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH TUYỂN NHÂN SỰ CHO CÁC ĐƠN VỊ KD VLXD (23/03/2018)

TONG CONG TY HOA BINH MINH TUYEN NHAN SU CHO CAC DON VI KD VLXD DIA DIEM LAM VIEC: KIEN BAI - THUY NGUYEN  

CÔNG TY TNHH EVA - VSIP TUYỂN DỤNG 2018 (23/03/2018)

CONG TY TNHH EVA - VSIP TUYEN DUNG 2018  

 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - IT (23/03/2018)

 TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: KY SU CONG NGHE THONG TIN - IT

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: TỈNH AICHI (KỸ SƯ ĐIỆN) (23/03/2018)

TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: TINH AICHI (KY SU DIEN):   Thong tin don hang, nganh nghe tuyen:       -  Nganh nghe tuyen:  Dien tu

LS VINA Cable & System tuyển dụng 2018 (20/03/2018)

LS VINA Cable & System tuyen dung 2018  

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: KTV CƠ KHÍ (14/03/2018)

    TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: KTV CO KHI    

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: TỈNH AICHI (kiểm tra sản phẩm) (14/03/2018)

TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: TINH AICHI (kiem tra san pham)  

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: TOSHIBA, HONDA, 7 ELEVEN (14/03/2018)

TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: TOSHIBA, HONDA, 7 ELEVEN 1. Cong Ty TOSHIBA + Dia diem lam viec: Mie + Luong thang: 879 Yen/1h, tu 175,000~200,000VND/1h lam viec.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ HÀNG HẢI MECOM TUYỂN KỸ SƯ BÁN HÀNG (13/03/2018)

THONG BAO TUYEN DUNG               Cong ty CP Thiet Bi Hang Hai - Mecom chuyen xuat - nhap khau, cung cap, lap dat, sua chua, bao tri cac loai thiet bi dien tu Hang hai chuyen dung cho tau ca, tau hang; thiet vi thong tin lien lac chuyen dung cho...

THÔNG BÁO HỘI THẢO TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2018 (02/03/2018)

THONG BAO HOI THAO TUYEN DUNG UNG VIEN LAM VIEC TAI NHAT BAN NAM 2018    

​FPT TELECOM HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2018 (02/03/2018)

FPT TELECOM HAI PHONG THONG BAO TUYEN DUNG NHAN SU 2018     Do nhu cau mo rong thi truong, FPT Telecom Hai Phong can tuyen nhan su co cac vi tri sau:

Công ty TNHH Thương Mại và Xe Tải Quốc Tế tuyển dụng (28/02/2018)

Dear Mr Nguyen Duc Hanh!   Hien tai cong ty TNHH Thuong Mai va Xe Tai Quoc Te co nhu cau tuyen dung nhu sau:   1-      Tuyen 2 thuc tap vien marketing va truyen thong 2-      Tuyen 10 cong tac vien kinh koanh 3-      Tuyen 10 nhan vien kinh doanh  ...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC (28/02/2018)

THONG TIN TUYEN DUNG CONG TY CO PHAN NHA MAY THIET BI Y HOC VA VAT LIEU SINH HOC   TONG QUAN VE CONG TY

Công ty TNHH Việt Hàn tuyển kỹ sư cơ khí 2018 (26/02/2018)

Cong ty TNHH Viet Han tuyen ky su co khi 2018

Công ty TNHH Pha lê Việt Tiệp Thái Bình tuyển dụng 2018 (26/02/2018)

CONG TY TNHH PHA LE VIET TIEP THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TY NHẬT BẢN TUYỂN THÁNG 3/2018 (26/02/2018)

TONG HOP CAC CONG TY NHAT BAN TUYEN THANG 3/2018 DANG KY DU THI: CAC BAN GUI CV VOI TIEU DE: PV-JAPAN-T3-HO TEN-SDT DEN MAIL: duchanh@vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN