×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Công tác sinh viên

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 10/2021 (18/10/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1507-tb-dhhhvn-...  

Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 cho toàn bộ sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy (23/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1397-tb-dhhhvn_...

KẾ HOẠCH Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 62 năm học 2021-2022 (14/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-...  

THÔNG BÁO Về việc thu phí Bảo hiểm y tế HSSV năm 2022 và nhắc nhở lịch thu học phí học kỳ I năm học 2021- 2022 (13/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1330-tb-dhhhvn_...  

QUY CHẾ CTSV NĂM 2021 (07/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/2375-qd-dhhhvn-...  

Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên (28/06/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-cong-t...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 6/2021 (28/06/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-ban-c...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN (15/01/2021)

https://drive.google.com/file/d/121P5OmFtk6AC2NGMIHY_GJlNZhcswP6B/view?u...  

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH (04/03/2020)

https://drive.google.com/file/d/1MqNK-NTuQ_jr66lkkoZiGXig2UwrTX6c/view?u...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG DỊP TẾT CANH TÝ 2020 (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-Thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-Canh-Ty-2020

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ (09/12/2019)

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ   LỜI GIỚI THIỆU................................................................................................................................3   PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN