Công tác sinh viên

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN (15/01/2021)

https://drive.google.com/file/d/121P5OmFtk6AC2NGMIHY_GJlNZhcswP6B/view?u...  

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH (04/03/2020)

https://drive.google.com/file/d/1MqNK-NTuQ_jr66lkkoZiGXig2UwrTX6c/view?u...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG DỊP TẾT CANH TÝ 2020 (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-Thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-Canh-Ty-2020

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ (09/12/2019)

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ   LỜI GIỚI THIỆU................................................................................................................................3   PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM...

Hội nghị sinh viên toàn Trường năm học 2019-2020. (09/12/2019)

Hội nghị sinh viên toàn Trường năm học 2019-2020. Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019-2020, “Hội nghị sinh viên năm học 2019-2020” đã được tổ chức vào ngày 30/11/2019 tại Hội trường A8. Hiệu trưởng đã trực tiếp chủ trì Hội nghị cùng với sự tham...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 (06/12/2019)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-Ket-luan-hoi-nghi-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020

QUY CHẾ CTSV NĂM 2019 (03/09/2019)

https://drive.google.com/file/d/14rstCIFl-l4m_thYinxq6WWiyzwPzc7Y/view?u...

THÔNG BÁO V/V THU PHÍ BHYT VÀ NHĂC NHỞ LỊCH NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (03/09/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBnanVpb2o5b25ZQXprdFJXZW8ydmZ...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 2) (31/07/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBnMGt0OER3cXJHTG1Ia0VwRXJmbVd...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (23/07/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBncGVtcDZLZnhtamF3dkU0WnhDekh...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 5-2019 (03/06/2019)

https://drive.google.com/file/d/0B9blrelbtOVSRUVfZGQwTFJ3X2lCWF9hMVRzY2t...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN