Công tác sinh viên

Hội nghị công tác cố vấn học tập 2022-2023 (29/05/2023)

Hội nghị công tác cố vấn học tập 2022-2023         Ngày 25/5/2023, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập (CVHT) năm học 2022-2023 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động CVHT năm học 2021-2022 và...

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2023 - 2024 (08/05/2023)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ke-hoach-dang-ky-hoc-pha...

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 3/2023 (20/03/2023)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-b...

Tọa đàm chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý , khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội”. (07/03/2023)

Toa dam chuyen de: "Nang cao hieu qua cong tac quan ly , khai thac, su dung thong tin tren internet, mang xa hoi". 08h00 ngay 5/3//2023, Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam da to chuc buoi toa dam voi chuyen de: "Nang cao hieu qua cong tac quan ly,...

Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên (21/02/2023)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-co...  

Kế hoạch thực hiện công tác sinh viên trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (17/01/2023)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Duong-lich-va-Tet-Nguyen-dan-Quy-Mao

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 63 năm học 2022-2023 (28/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-s...  

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 9/2022 (27/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-b...

Lịch chào cờ định kỳ-sinh hoạt năm học 2022-2023 (06/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Lich-chao-co-dinh-ky-sinh-hoat-nam...  

Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên năm 2022 (06/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-sinh-vi...  

Quyết định điều chỉnh Quy chế Công tác sinh viên (05/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-dieu-chinh-Quy-che-Cong...  

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 10/2021 (18/10/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1507-tb-dhhhvn-...  

Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 cho toàn bộ sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy (23/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1397-tb-dhhhvn_...

KẾ HOẠCH Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 62 năm học 2021-2022 (14/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-...  

THÔNG BÁO Về việc thu phí Bảo hiểm y tế HSSV năm 2022 và nhắc nhở lịch thu học phí học kỳ I năm học 2021- 2022 (13/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1330-tb-dhhhvn_...  

QUY CHẾ CTSV NĂM 2021 (07/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/2375-qd-dhhhvn-...  

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN