SITC ĐÌNH VŨ TUYỂN DỤNG THÁNG 3.2017

Cong ty TNHH Tiep Van SITC-DINH VU vo cung cam on nhung thong tin quy bau ma quy ong da gui cho chung toi. Chung toi hi vong nhan duoc su ho tro nhieu hon nua quy ong trong viec gioi thieu cac sinh vien tiem nang cho cong ty chung toi.
Hien tai cong ty chung toi dang co nhu cau tuyen nhan vien cac vi tri sau: Chi tiet xin moi xem cac file dinh kem ve yeu cau cong viec.

Gui kem theo mail la thong tin ve SITC-DINH VU
1. 01 Nhan vien IT ( chuyen phan mem)
2. 01 Nhan vien thong tin kho CFS
3. 03 Nhan vien tally ( kiem dem) kho: lam viec ban thoi gian
4. 01 Nhan vien ke toan chuyen kho vat tu

Noted: rieng doi voi vi tri nhan vien tally kho: la cong viec ban thoi gian, 1 tuan lam tu 3-5 buoi, tinh luong theo ca: 70,000/1 ca, 1 ngay lam 2 ca: sang, chieu. Trua mien phi an com tai cong ty: 25,000/bua. Thich hop voi cac em sinh vien chuan bi tot nghiep hoac cac em sinh vien muon di lam them de tich luy kinh nghiem

Cac em sinh vien quan tam co the tim hieu them thong tin ve cong ty chung toi qua trang web: 
www.sitc-dinhvu.com

Nop ho so va lien he:
Mr NGUYEN DUC HANH
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
Facebook: Nguyen Duc Hanh

Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN