CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TRƯỜNG THỊNH Tuyển dụng

"Em chao thay.
Em xin tu gioi thieu em ten Tam - cuu sinh vien khoa may xep do khoa 40 cua truong. Qua thong tin cua ban be em duoc biet thay phu trach cong tac sinh vien. Hien cong ty cua em co nhu cau tuyen dung gap vi tri duoi day, thay xem co ban nao co nhu cau va du kha nang dap ung duoc yeu cau cua ben em thi gioi thieu giup em voi:
1, vi tri tuyen dung: ky su dien tu dong hoa
2, Gioi tinh: Nam
3, So luong: 01 nguoi
4, Yeu cau: 
- hieu biet ve dien tu dong hoa
- hieu biet ve mach dien tu
- Uu tien cac ung vien co kinh nghiem
5, Muc luong: tu 6~7 trieu/ thang
6, Phuc loi:
- duoc tham gia BHXH,BHYT,BHTN ngay sau khi het thu viec
- Duoc cong ty bo tri an ca
- Phu cap xang xe hang thang
- Trang bi bao ho lao dong theo quy dinh cua luat lao dong
Em cam on thay va rat mong nhan duoc su giup do cua thay"
CONG TY TNHH THUONG MAI CO KHI TRUONG THINH 
An Duong - Hai Phong
Nop ho so va lien he ve:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN