Tuyển Giám đốc quản lý dự án, công trình:

Yeu cau:
SV tot nghiep he dai hoc chinh qui nganh Cong trinh thuy - DHHHVN
Co kinh nghiem di lam thuc te it nhat 1 nam, tieng Anh kha.
Dia diem lam viec: theo cong trinh.
Luong: 15 trieu + 3 trieu tien an / thang.
Che do khac: day du theo quy dinh.
(Ngoai ra Cong ty con tuyen ky su CTT moi, SV di thuc tap tot nghiep de tiep tuc tao nguon cho cong ty).

Contact xin lien he:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN