Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kho vận Việt Nam tuyển dụng

Cong ty Co phan Dau tu Phat trien Kho van Viet Nam tuyen dung:
1/ Nhan vien phong Kinh doanh dich vu Logistic: 03 nguoi
2/ Thuc tap sinh kinh doanh dich vu Logistic: 06 nguoi
3/ Can bo quan ly Du an: 06 nguoi
4/ Thuc tap sinh quan ly du an: 12 nguoi.
Chi tiet, xin moi xem file dinh kem.
-----------------
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu

 

Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN