TETRAPAK VIỆT NAM TUYỂN DỤNG - MAINTENANCE SERVICE ENGINEER (UP TO 1000$)

TETRAPAK VIỆT NAM TUYỂN DỤNG - MAINTENANCE SERVICE ENGINEER (UP TO 1000$)

We are building up a new packaging material company in VSIP 2A, Binh Duong. This is a very highly automated factory with state of art technology and equipment imported from over sea.

We are looking for a big number of senior technicians for production who will play key roles in the organization development. If you get selected,you will be sent to over sea for Training from 4 – 9 months.
 

 • Position: Maintenance Service Engineer
 • Quantity: 20 technicians
 • Working location: VISIP 2A, Binh Duong
 • Working time:Working in shifts (3 shifts, 8 hours/ shift – Mon to Sat)

Responsibility Description
 

 • Execute installation, commissioning and performance validation for Tetra Pak automatic packaging lines
 • Trin khai lp đt, chy th và bàn giao dây chuyn đóng hp t đng cho khách hàng.
 • Execute preventive maintenance events for packaging lines according to Tetra Pak's recommendations and procedures.
 • Trin khai vic bo trì máy, lên kế hoch bo dưỡng, xây dng mt h thng bo trì chuyên nghip.
 • Execute analysis and troubleshoot to resolve mechanical and automation issues of the packaging lines.
 • Phân tích và x lý s c v thiết b trong dây chuyn sn xut đóng hp. Các s c t vn đ cơ khí đến h thng đin và PLC. ( Ge-fanuc và Rockwell PLC)
 • Analyse, identify and implement action plan to improve system performance
 • Tham gia vào quá trình xây dng h thng ci tiến liên tc mang tính toàn cu
 • Conduct operator and maintenance training for customer
 • Trin khai đào to cho vn hành và b phn bo trì ca khách hàng

Desired Applicant
 

 • Engineering Degree in Mechanical/ Electrical or Automation
 • 0 -10 years experience in hands on maintenance job at manufacturing factories
 • Có kinh nghim làm vic bo trì máy móc công nghip ( làm vic ti b phn bo trì hoc các công ty dch v k thut v máy móc công nghip )
 • Available to travel frequently
 • Can work under high pressure
 • Good English
 • Good problem solving skills
 • Experience in Technical Sales is a plus but not mandatory

What is Career Path for you
 

 • We have a well organized and structured road map to develop you from Maintenance Engineer to either Specialist or People Manager in your future career.
 • Công ty to co hi cho nhân viên xây dng mt con đường phát trin ngh nghip rõ ràng, mt môi trường làm vic chuyên nghip.
 • Diverse Training on job and in over sea will be provided through Tetra Pak Academy Program.
 • Nhân viên được đào to mt cách có h thng giúp xây dng ngh nghip vng vàng. Có nhiu cơ hi được tham gia các khóa đào to ti nhiu quc gia trên thế gii

What you will get in return
 

 • Competitive Income includes: Base salary, fixed allowances, travel allowance, Over time, 13th month salary, Variable Pay Bonus etc.
 • Thu nhp cnh tranh : Gm lương cơ bn hàng tháng, công tác phí khi đi xa, lương tháng th 13, thưởng hiu qu làm vic, tin làm thêm gi.
 • Health insurance coverage for your family
 • Chế đ bo him y tế cao cp cho gia đình ngoài bo him y tế theo lut lao đng
 • Working in an international environment and people oriented company
 • Làm vic trong môi trường chuyên nghip vi phương châm mi nhân viên là mt tài sn quý giá ca công ty

Contact for Application

Please send your Resume to Ms.Thy Recruitment Assistant 0977.953.758
Emailhr@antdemy.vn with subject: [Maintenance Service Engineer - Full time]

Thời gian phỏng vấn đt 1 (dự kiến): 15/09/2017

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN