Hải An Group, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng tháng 1.2018

Hai An Group, duong Dinh Vu, phuong Dong Hai 2, quan Hai An, Hai Phong tuyen dung thang 1.2018

Hai An Group voi nganh nghe kinh doanh chinh: Van tai, logistics, dich vu dai ly tau bien, kho bai,... can tuyen dung cac vi tri sau

THONG BAO TUYEN DUNG

 

 1. Nhan vien Dai ly va Khai thac tau: 05 nguoi
 2. Yeu cau: 
  1. Nam duoi 30-35 tuoi tro lai, co suc khoe, nhiet tinh.
  2. Tot nghiep DH tro len he chinh quy, chuyen nganh Khai thac may tau bien va Dieu khien tau bien.
  3. Thanh thao tieng Anh, vi tinh van phong.
  4. Uu tien ung vien co kinh nghiem.
  5. Ho so gom co: So yeu ly lich, don xin viec, giay khai sinh, CMND, ho khau, giay kham suc khoe, 4 anh (4x6), cac van bang chung chi (sao cong chung).
 3. Che do:
  1. Theo qui dinh cua Cong ty
  2. Moi che do cua Cong ty hien dang rat tot trong nhieu nam qua, nen cac ban hoan toan yen tam.
 4. Nhan CV

  1. Thoi han nhan ho so hoac CV email: 08/01/2018 den ngay 31/01/2018.
  2. Cac ban dang ky phong van gui CV den email duchanh@vimaru.edu.vn, voi tieu de thu: PV-Cang Hai An-ho ten-Sdt

             --------------------------------

  Thanks & Best regards!
  Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
  Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
  Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
  Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
  Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
  Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
  Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523
  Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
  Email: 
  duchanh@vimaru.edu.vn
  https://www.facebook.com/duchanhvmu
  Web: www.vimaru.edu.vn 

  Nhóm tin tuyển dụng: 

  Thông báo

  Tuyển dụng

  Văn bản - biểu mẫu

  Tin liên quan

  Xem nhiều

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN