​FPT TELECOM HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2018

FPT TELECOM HAI PHONG THONG BAO TUYEN DUNG NHAN SU 2018
 
 
Do nhu cau mo rong thi truong, FPT Telecom Hai Phong can tuyen nhan su co cac vi tri sau:
1. Truong phong Ky thuat: 02 nam
2. Nhan vien Dich vu Khach hang (lam viec tai Thuy Nguyen): 03 nu
3. Nhan vien Quan ly Ha tang Vien thong: 05 nam
4. Ky thuat vien Ha tang Vien thong: 05 nam
5. Nhan vien Kinh doanh: 50 nam/nu
6. Nhan vien Ky thuat Trien khai va Bao tri duong mang vien thong: 50 nam
7. Nhan vien Thu cuoc: 05 nam/nu

- Cac ban ung vien quan tam toi vi tri tuyen dung tham khao tai link: 
http://bit.ly/2jECXxp 
- Nop ho so bang cach: Gui CV ca nhan (tu lam) hoac tai mau "Thong tin ung vien" tai 
http://bit.ly/2ko6AQB; dien day du thong tin va gui ve dia chi mail ledtn@fpt.com.vn (ghi ro vi tri ung tuyen)
- LIEN HE DE DUOC TU VAN:
 

 

 

 
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN