Đăng ký học tập

Dang ky hoc tap

a) Dang ky hoc dung tien do:

SV dang ky cac hoc phan theo tien do thiet ke cua chuong trinh dao tao.

b) Dang ky hoc lai:

SV dang ky hoc lai cac hoc phan bi diem F cung voi SV cac lop khoa sau.

c) Dang ky hoc vuot:

- Neu sinh vien muon rut ngan thoi gian hoc thi co the dang ky hoc vuot cac hoc phan cua cac lop khoa tren.

d) Dang ky hoc cai thien diem:

Viec dang ky hoc cai thien diem chi ap dung doi voi hoc phan co diem C, C+, D, D+ va diem hoc phan la diem cao nhat trong cac lan thi.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN