Công ty TNHH Vận tải biển Lam Kinh, chủ tàu Từ Sơn cần tuyển thủy thủ, thợ máy

#1062 - 3.5.2017
Cong ty TNHH Van tai bien Lam Kinh, chu tau Tu Son can tuyen gap cac chuc danh sau:

- THUY THU: 02
- THO MAY: 02

Luong: 8.000.000 - 9.000.000 VND (Tuy thuoc kinh nghiem, Theo thoa thuan).

Nhap tau tai Ho Chi Minh (Thoi gian nhap tau tu 03-08.05.2017)

Luong: thang truoc se duoc thanh toan vao 20-25 thang sau, khong no luong.

Contact lien he:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN